Duurzaamheid staat hoog in het vaandel

De medewerkers van het overslag en transportbedrijf Eendracht Werkendam B.V. zijn sterk in het strak op elkaar afstemmen van de vraag en het aanbod.  

Met een inmiddels landelijke dekking als het om projecten gaat, timmert het bedrijf flink aan de weg. “En daarbij gaat het niet alleen om het léveren van bijvoorbeeld zand,” vertelt Henk Booij. “Het draait ook om het zo efficiënt mogelijk transporteren van de producten. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel.” Eendracht staat er dan ook om bekend vraag en aanbod van producten scherp op elkaar af te stemmen. “Daarmee worden transportkosten en milieuvervuiling zoveel mogelijk beperkt.”
“Dat is ook de reden dat veel van ons transport ’s nachts plaatsvindt,” voegt directeur John van Boxel toe. “Met name projecten met grote hoeveelheden grond voor bijvoorbeeld provincies en gemeenten proberen we zo veel mogelijk in de nacht te transporteren om de fileproblematiek te ontwijken en het verkeer op deze wijze te ontlasten.”
Een voorbeeld is het A15 project. Eendracht levert secundair zand voor het verbreden van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein en voor de bouw van een nieuwe Botlekbrug, in opdracht van Rijkswaterstaat. “Daar zijn enorme hoeveelheden zand voor nodig die wij aanleveren,” aldus Henk Booij. “Datzelfde geldt voor het project Nieuwendijk, waarbij wij zowel graaf- snoei- als asfaltwerkzaamheden verrichten voor het bouw- en woningrijp maken van de Westerhei waar 150 nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Ook de rioolwerkzaamheden behoren daar tot onze taak.”

Maatschappelijk, duurzaam en verantwoord
Het zijn nog maar twee voorbeelden van projecten van Eendracht, waarbij niet alleen specifieke kennis van zand en grondwerkzaamheden van belang is, maar ook van de juiste vraag van opdrachtgevers. “In een tijd waarin je absoluut niet achterover kunt leunen als het gaat om succesvol ondernemen, proberen wij met veel creativiteit partijen samen te brengen om zo veel mogelijk de producten zoals zand en grond, direct weer door te doen naar de juiste plaats van bestemming met zo min mogelijk transportkosten en milieubelasting. Dat is soms puzzelen en vraagt ook van onze medewerkers een scherpe geest. Maar het geeft ook een zekere gedrevenheid die het werk bijzonder maakt,” vertelt hoofd planning Ralph Vermeulen. “We zijn een gedreven team dat zich richt op de toekomst. Maatschappelijk, duurzaam en verantwoord ondernemen horen daarbij. Daarnaast willen werken aan het realiseren van complete projecten waarbij de als het ware de opdrachtgever ont-zorgen. Dat wil zeggen dat we niet alleen grondstoffen leveren, maar bijvoorbeeld ook bestektekeningen maken etcetera. Allemaal binnen het beschikbare budget en een sterke samenwerking. Wij als Eendracht geloven daarin.”
Dat betekent ook dat Eendracht er alles aan doet om aan de hoogst mogelijk kwaliteitseisen te voldoen. Zo beschikt Eendracht inmiddels over de vereiste kwaliteitssystemen zoals de BRL 9335, ISO 9001 en het VCA certificaat. “Momenteel wordt er gewerkt aan het reduceren van onze CO2 uitstoot. We willen het milieu zo min mogelijk belasten. Niet om ‘hip’ te zijn, maar vanuit een werkelijke betrokkenheid met de omgeving, met de maatschappij. Daar zijn we heel bewust mee bezig.”

Werkgebied
Het personeelsbestand is groeiende binnen Eendracht, er draaien menige grondverzet machines en er rijdt een vloot kipper vrachtwagens door het land. John van Boxel: “We werken in Delft aan de spoortunnel en er zijn diverse projecten in Rotterdam. Het bedrijf groeit en er is een enorme ‘drive’ om ons werkgebied alsmaar te verplaatsen, ook meer richting de grote steden. Inmiddels is er sprake van een landelijke dekking.
We zijn een volwaardige speler op de markt geworden. Met een heldere manier van communiceren proberen we partijen samen te brengen, duurzaam te handelen en centraal mee te denken met oplossingen als het gaat om grondwerkzaamheden. Zowel Eendracht Werkendam B.V. , Eendracht Infra B.V. als Eendracht Grondbank B.V. zijn volop in beweging.”